Gbely - kríž za mestom

Na rázcestí ciest ku skládke a k hospodárskemu dvoru za severným okrajom mesta je liatinový kríž na kamennom alebo murovanom podstavci. Nie je datovaný. Je rovnaký, vrátane podstavca, ako kríž za východným koncom mesta. V tomto priestore je zakreslený už na mape z roku 1912. Za jeho predchodcu by sme mohli považovať kríž, ktorý existoval v 1. polovici 19. storočia a bol zakreslený na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska asi dvesto metrov bližšie k mestu.

Kamerové systémy