Gbely - kríž (2007) na cintoríne

Na cintoríne je nový ústredný drevený kríž bez identifikujúcich nápisov s veľkým korpusom Krista. Zozadu je pripevnená drobná tabuľka výrobcu, ktorým je Stolárstvo Hyža. Kríž je osadený do kovového nosníka pripevneného k betónovej podlážke.

Kríž od stolára Jána Hyžu bol vztýčený v roku 2007, keď ním nahradili po iniciatíve primátora mesta Gbely Jozefa Hazlingera starší drevený kríž.*

Na fotografii z apríla 2007 je starší kríž krátko pred svojím odstránením. Porovnaním je vidno, že na nový kríž použili pôvodný korpus Krista aj tabuľku INRI.

 

* PNL: Kríž s krížom. in: Gbelan 11/2007 str. 3