Gbely - kríž (2002) v chotári

 Drevený kríž na ceste medzi Kopčanmi a Brodským v gbelskom chotári dalo postaviť v roku 2002 pravdepodobne združenie poľovníkov, ako o tom svedčí pekná drevená vyrezávaná kartuša s nápisom: SV. HUBERT OCHRAŇUJ NÁS. AD MMII. Kríž je ukotvený do kovových nosníkov zapustených do betónovej podlážky.

Kríž na tomto mieste existoval nepretržite aspoň od 2. polovice 18. storočia, zakreslili ho pri troch vojenských mapovaniach Rakúsko-Uhorska a je aj na novších mapách.