Gbely - kríž (2000) pred kostolom

V meste pred kostolom je drevený kríž bohato vyrezávaný na detviansky spôsob. Je zakrytý plechovou strieškou, ukotvený v kovových nosníkoch do betónovej podlážky. Na kríži je majuskulným písmom nápis GBELY a DETVA a vyrytý rok vzniku kríža 2000. Do nohy kríža je vytesaná malá nika, do ktorej zasklili sošku Panny Márie.

Nasledujúce informácie publikoval Š. Vaculka: Kríž bol postavený pri príležitostí primícií novokňazov Miroslava Komorného a Eduarda Pechu. Darovala ho rodina Komorných, ktorá si ho dala zhotoviť v Detve.*

 

* Štefan Vaculka: Gbelské kríže, in: Gbelan 3/2012, Gbely, str. 6