Gbely - kríž (1989?) za mestom

Liatinový kríž s poškodenými korpusmi Krista a anjela na kamennom, alebo murovanom podstavci je v poli za východným koncom mesta. V chotári Gbelov je aj ďalší rovnaký (vrátane podstavca), ale tiež nedatovaný kríž. Nepoznám príčinu, pre ktorú je v jeho liatinovej kartuši zaznamenaný farbou rok 1989.

V tomto priestore existoval kríž už v 1. polovici 19. storočia, pretože je zakreslený na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska.

Kríž je nazývaný Štepanovský.*

 

* www.gbely.sk