Gbely - kríž (1905) v meste

Na ulici smerujúcej do Petrovej Vsi ale v dobe svojho vzniku ešte mimo intravilánu je kamenný kríž, prezývaný Petrovský. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali postaviť v roku 1905 Imrich Čaha s manželkou Rozáliou, rod. Kocák. Na podstavci je signatúra výrobcu kríža: F. Zbořil.

 

Na česť

ukrižovanému

Spasiteľovi

dali postaviť manželia

Imrich Čaha

a Rozália rod. Kocák

1905.

Kamerové systémy