Dubovce - kríž (1939) pred kostolom vo Vlčkovanoch

Pred kostolom v miestnej časti Vlčkovany je kamenný kríž z roku 1939. Priamo pod niku a do nižšieho kubusu je vyrytý nápis pozostávajúci z biblického citátu a datujúcich údajov s týmto letopočtom. Krížová a podstavcová časť je delená masívnou  rímsou.

 

O vy všetci, ktorí

okolo chodíte,

uvažujte, rozjímajte je li bolest

ako bolasť moja. Ukrižovaný

Ježišu smiluj sa nad nami!

ku cti a chvale Božej dala postavit

tento kríž Jednota Orla

vo Vlčkovanoch. 20/XI. 1939.