Dubovce - kríž (1930) v chotári

V poli za miestnou časťou Vidovany je kamenný kríž z roku 1930. Tento letopočet je spolu s datujúcim nápisom vyrytý do nosného kubusu. Krátky modlitebný verš je na kamennej tabuľke vloženej do ústredného telesa. Kríž je pomerne jednoduchých tvarov, krížová a podstavcová časť sú delené rímsou vpredu vytvárajúcou oblúk. Kríž bol opravovaný, svedčili o tom staré polámané ramená kríža, ležiace povedľa. Je na ňom signatúra výrobcu: Kocourek Holíč.

 

V TEBE VERÍM   -

V TEBE DÚFAM  -

TEBE NADE VŠETKO

                   MILUJEM.

 

Ku cti a chvále ukrižovaného

Spasitela Pána našeho Ježiše Krista

dali postavit bratia a sestra

EUGEN RUDOLF a MARGETA

BLANAR.

L. P. 1930.

 

Kríž bol postavený na mieste staršieho, ktorý je na tomto mieste zakreslený na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska.