Dubovce - kríž (1928) na cintoríne

  Na cintoríne v obci je kamenný ústredný kríž z roku 1928. Tento letopočet je súčasťou datujúceho nápisu na kartuši ústredného telesa kríža. Pod ním je vyrytý krátky dušičkový nápis. Kríž je pomerne jednoducho zostavený z niekoľkých kubusov. Jeho najvýraznejším výtvarným prvkom je strieškovitá profilovaná rímsa. Nad nosnými kubusmi je ozdobná kovová úchytka, ktorá niekedy niesla lampáš.

 

PRO ČEST A CHVALU

BOHU VENOVALA RODINA

PAVLA POLAKA

ANNY JUNEK

PAVLA POLAKA

ZUZANY BUČEK

1928

 

DUŠE VŠETKÝCH KRISTU ZOSNULÝCH

ODPOČÍVAJTE V POKOJI!