Dubovce - kríž (1922) pred kostolom vo Vidovanoch

Pred kostolom vo Vidovanoch je štíhly kamenný kríž z roku 1922 postavený na pamäť otca a syna padlých počas 1. svetovej vojny. Na dvoch nosných kubusoch je teleso s nikou imitujúcou steny jaskyne. Samotný kríž je od telesa oddelený početnými deliacimi prvkami. Na kríži je signatúra výrobcu ( Brat-. Tesar. Chropov.).

Vizitácia radošovskej farnosti z roku 1788 spomína kríž vo Vidovanoch, pri moste na malej vyvýšenine.*  Mohlo by to byť neďaleko spomenutého kostola z roku 1902. Tadiaľ dnes preteká Vidovanský potok, ktorý sa vlieva do Chvojnice.

 

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str.102

 

Vyrytý nápis pod nikou:

 

Pozri človek či je väčšej

bolasti ako bolasť

moja

 

Nápis zozadu:

Na čest a chválu

Božiu nechala

vystavit rodina

Sloboda.

Na pamiatku

vo svetovej vojne

padnutych. Pavla

a jeho syna

Františka

Sloboda

1922.