Dubovce - kríž (1909 v obci)

  V miestnej časti Vlčkovany je v železnej ohrádke kamenný kríž z roku 1909. Tento letopočet je súčasťou nápisu vyrytom v podstavci kríža. Kríž je pomerne jednoduchých tvarov. Krížová a podstavcová časť je delená hrubou strieškovou rímsou v pomere 1:1.

 

Klaňáme sa Tebe

Kriste

a dobrorečíme Tebe,

lebo

skrze križ

Tvoj

vykúpil si svet!

 

1909.