Chropov - kríž drevený v obci

V obci pred domom č. 42 je drevom obložený kríž. Je bez korpusu Krista, ramená kríža sú oplechované. Je uchytený v železnej vzpere a bez nápisov. Je možné, že je nástupcom kríža, zakresleného už na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska (asi pred rokom 1820), ktorý stál pár desiatok metrov južnejšie.