Chropov - kríž (1968) pred kostolom

Pred kostolom je kamenný kríž z roku 1968, ako o tom svedčí datovaný nápis na podstavci. Zboku sú vytesané mená zakladateľov kríža Fr. a J. Vávrových.

 

POCHVÁLENÝ

BUĎ

JEŽIŠ KRISTUS
1968

VENOVALI

FR  A J  VÁVROVI