Chropov - kríž (1897) v obci

V strede obce je kríž z roku 1897. Kríž nie je signovaný, ale je až na detaily rovnaký ako kríž na cintoríne. Preto ho možno s istotou pripísať kamenárovi V. Beckovi z Prostějova.

 

V Kríží je

spasenie

 

1897.