Chropov - drevený kríž v obci

V obci je drevom obložený kríž s oplechovanými ramenami bez korpusu Krista a bez nápisov.