Brodské - kríž liatinový v chotári

   V poli na juh od obce je liatinový kríž na kamennom alebo murovanom podstavci (v celkovej výške 2,5 m). Pôvodne pri ňom viedla, dnes už zoraná, poľná cesta do Kútov. V nápisovej kartuši boli asi dva nápisy farbou, ktoré sa prekrývali. Dnes sú nečitateľné.

K. Palkovič zaznamenal nasledujúci nápis:  „Na česť a chválu Božiu venovali Martin Michálek a jeho família“.*

 

*Konštantín Palkovič: Obec Brodské, 1999, str. 161