Brodské - kríž kamenný v chotári

   V láne poľa, ale pôvodne pri dnes zoranej poľnej ceste do Kútov stojí kamenný kríž (3,5 m) bez nápisov. K. Palkovič o ňom napísal, že ho po zoraní cesty odstránili.* Jeho pôvodnejšie miesto však bolo možno až za kanálom bližšie ku Kútom. Má barokizujúci výzor a pôsobí vzhľadom na početnejšie volúty vo výzdobe v našom regióne pomerne originálne. Po tabuľke s nápisom zostali len dierky na podstavci.

 

* Konštantín Palkovič: Obec Brodské, 1999, str. 161