Brodské - kríž drevený v chotári (2)

Medzi obcou a cestou Kúty-Holíč je pri poľnej ceste schátraný drevený kríž (5 m). Kríž je jednoducho vytesaný bez akýchkoľvek nápisov. Na tomto mieste stávali jeho predchodcovia aspoň od doby 2. vojenského mapovania (30. roky 19. stor.). Ku krížu viedla cesta inak ako dnes, priamo z konca dediny, ktorý bol vtedy hlboko v dnešnom intraviláne.