Brodské - kríž (1909) za obcou

Za obcou pri ceste povedľa železničnej trate do Kútov je v kovanej ohrádke kamenný kríž (4 m) z roku 1909. Datujúci nápis zakladateľov je vyrytý zozadu podstavca. Pod reliéfom Panny Márie je modlitebný verš. Kríž je remeselne prepracovaný do detailov.

 

Ježišu synu Boha večného

smiluj se nad nami!

 

Na památku venovali

MICHAL a HELENA

BANOVIC

L. P. 1909.