Brodské - kríž (1907) v obci

Na juhozápadnom konci obce je kríž z roku 1907. Krátky datujúci nápis je vyrytý zozadu podstavca. Nad reliéfom Panny Márie je modlitebný verš.

Ježišu synu Boha večného

smiluj sa nad nami

 

Kríž je remeselne prepracovaný do detailov. Výrobca je signovaný na nosnom kubuse (ŠTÁBLA, Hodonín.).