Brodské - kríž (1907) v obci

Na juhozápadnom konci obce je kríž s vytesaným zakladateľským nápisom na zadnej strane, podľa ktorého ho dala postaviť obec v roku 1907. Nad reliéfom Panny Márie je modlitebný verš. Výrobca kríža je signovaný na nosnom kubuse (ŠTÁBLA, Hodonín.).

 

Postaven
nákladem obce
1907. 

 

Ježišu synu Boha večného

smiluj sa nad nami