Brodské - kríž (1906) v chotári

Pri ceste k Prívozu na rieke Morava je kamenný kríž z roku 1906. Podľa zakladateľského nápisu, vytesaného do pseudogotickej kartuše podstavca, ho dal postaviť Martin Kováč.

 

Pochvalené

a zvelebené

budte najsvaťajší

jména

Ježiš a Maria.

__.__

Venoval

Martin KOVÁCZ

L. P. 1906.