Stráže - kríž (zač. 20. stor.) na cintoríne

Na príkostolnom cintoríne je ústredný kamenný kríž zo začiatku 20. storočia. Do telesa kríža je vytesaný biblický citát. Je dielom Štáblu z Hodonína. Jeho signatúra sa zachovala na nosnom kubuse v nemeckej transkripcii (Stabla Göding).

 

JA SOM VZKRIESENIE

A ŽIVOT

KTO VERÍ VO MŇA,

BUDE ŽIŤ

AJ KEĎ ZOMREL.

                        Ev. sv. Jána 11. 25.