Stráže - kríž na senickej ceste

V intraviláne obce pri ceste do Senice je v kovanej ohrádke liatinový kríž na kamennom podstavci v celkovej výške 3 metre. Približne na tomto mieste stával už pred rokom 1938, vtedy to bolo ešte mimo zastavanú časť obce. Na podstavci je torzo vyrytého a kolorovaného nápisu, z ktorého nemožno zostaviť ani jednotlivé litery.