Stráže - kríž liatinový v chotári

V chotári obce pri ceste do Petrovej Vsi je liatinový kríž na kamennom podstavci. Stál tu už pred rokom 1938. Je bez nápisov.