Stráže - kríž (2014) na cintoríne (pomník nenarodeným deťom)

Pomník nenarodeným deťom odhalili aktivisti ochrany života od počatia na strážskom cintoríne 23. marca 2014 po svätej omši. Peniaze na jeho výstavbu zaobstarali z verejných zbierok. Samotným pomníkom je vyše storočný mramorový kríž z cintorína, ktorý získali darom. 

Ľudmila Machová: Pomníček nenarodených detí, in: www.mestosastinstraze.sk