Stráže - kríž (1915) v chotári

Za obcou pri ceste ku bývalej tehelni je kamenný kríž (3,5 m) ojedinelého tvaru z roku 1915. Letopočet je zaznamenaný v nápise na zakladateľskej tabuľke vloženej do podstavca.

 

Ježiši tichý a pokorný srdcom;

sprav srdca naše podla srdca svojho.

Na památku dali postavit;

Havličšek Konštantin

a jeho manželka

Rozalia rod. Bobot,

roku 1915.

 

Drobný údaj o rodine zakladateľov kríža uviedla E. Ovečková. Konštantín Havlíček, prezývaný Štancek, a Rozália boli bezdetní manželia. Kríž dali postaviť na svojej roli.*

 

*Elena Ovečková: V šírom poli kríž...., in: Hlásnik – Spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže 6/2006, str. 4