Stráže - kríž (1877, 1941) v chotári

V chotári obce pri ceste do Petrovej Vsi je v ohrádke vymedzenej cementovými stĺpikmi kamenný kríž v granitovej úprave . Na kríži je tabuľka zakladateľov kríža z roku 1877 a aj tabuľka oznamujúca znovupostavenie kríža v roku 1941. Do akej miery kríž pritom zachoval pôvodný tvar je otázne. Je možné, že aj prvá tabuľka (nepoškodená a viac-menej dokonalá slovenčina) bola vyhotovená pri znovupostavení kríža.

 

POSTOJ TU ČLOVEČE

POZRI SA NA MŇA,

ČO TVOJE HRIECHY

ZROBILY ZO MŇA!

 

KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ

ZALOŽILI TÚTO FUNDÁCIU

MARTIN KOMORNÝ

A JEHO MANŽELKA

TEREZIA R. ŽÁKOVÁ

ROKU 1877.

 

TENTO KRÍŽ ZNOVA DALI POSTAVIŤ

ZUZANA MIHÁLOVÁ R. KOMORNÁ

A JEJ SYNOVIA

 

ROKU 1941.