Stráže - kríž (1813) pri mlyne Bobogdány

V chotári obce pri ceste do Senice pred mlynom Bobogdány je kamenný kríž z roku 1813. Letopočet je vyrytý na nosnom kubuse. Kríž pozostáva z pylónu rozširujúceho sa k základni a samotného kríža, oddelených manžetou.