Stráže - Kalvária (1933)

Pred kostolom v Strážach je Kalvária v podobe troch kamenných krížov. Dali ju postaviť manželia Ralbovskí v roku 1933. Tabuľka zakladateľov bola vložená do nosného kubusu kríža s Kristom. Všetky tri kríže sú doplnené sochami ukrižovaných. Koncom roka 2011 sa kríž s Kristom poškodil a spadol. V roku 2014 bol zrekonštruovaný. Pri oprave kríža sa objavila pôvodnejšia tabuľka zakladateľov Kalvárie, ktorá sa v znení textu líši len minimálne a túto sa reštaurátori rozhodli na kríži ponechať. Kalvária je postavená na záver Krížovej cesty, pozostávajúcej z 12 kaplniek. Z dostupnej literatúry nie je známy dátum vzniku Krížovej cesty.

 

KU CTI A SLÁVE BOŽEJ

VENOVALI TÚTO KALVÁRIU

MANŽELIA

FRANTIŠEKANNA

RALBOVSKÝCH

V ROKU 1933

 

Nápis na zrekonštruovanej pôvodnejšej tabuľke zakladateľov:

KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ

VENOVALI TÚTO KALVÁRIU

MANŽELIA

FRANTIŠEK A ANNA

RALBOVSKÝ
ZO SVOJÍMI DIETKAMI
V ROKU – 1933.

 

E. Ovečková sprostredkovala doplňujúce údaje o rodine zakladateľov Kalvárie. František Ralbovský bojoval v 1. svetovej vojne v americkej armáde na Filipínach, kde bol vážne ranený. Zostal do konca života v americkom sanatóriu. Z renty pre vojnových invalidov, ktorú dostávala manželka Anna a ich štyri dcéry, dala Anna postaviť Kalváriu šaštínskemu kamenárovi, keď František bol už rok po smrti.*

 

* Elena Ovečková: Na návšteve u dvojičiek, in: Hlásnik – Spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže 6/2006, str. 8