Štefanov - kríž (1945) v chotári

V chotári obce pri ceste do Unína neďaleko opusteného hospodárskeho dvora je murovaný kríž z roku 1945. Je na ňom kovová ružica, ktorá zostala po niekdajšom držiaku lampy. Na kríži  je vyryté krátke kresťanské motto, mená dvoch párov zakladateľov a spomenutý letopočet.

 

V tomto znaku zvíťazíš -

 

VRBA PAVEL a HELENA

MARTINKOVIČ VALENT a VALERIA

 

1945