Štefanov - kríž (1928) pri Starej Myjave

Kamenný kríž z roku 1928 dnes stojí na obtiažne prístupnom mieste pri ramene Starej Myjavy, ktoré bolo pred zregulovaním pôvodným korytom Myjavy. Je to neďaleko usadlosti, ktorá je zvyškom po bývalom Tomšovom mlyne. Letopočet vzniku kríža je vyrytý do telesa kríža v tvare Postavene 1928 roku. Zakladateľský nápis je na kamennej tabuľke vloženej do telesa kríža.

 

 

Tento kríž postaviť dala vdova

Maria Tomšová rod. Filip.

Ku cti a chvále Božej

a na pamiátku svojho manžela

Jozefa Tomša

a jejích synov

Jána a Štefana Tomša,

mimo idúci spomeňte si na nás.