Štefanov - kríž (1905) v chotári

Pri ceste do Senice, pred usadlosťou, ktorá je pozostatkom bývalého Tomšovho mlyna, je v novodobejšej železnej ohrádke kamenný kríž z roku 1905. Zakladateľský nápis s týmto letopočtom je vyrytý priamo do telesa. Charakteristickým znakom kríža je ústredné teleso pripomínajúce chrámové priečelie s pomerne výraznou nikou inscenovanou do podoby jaskyne. Výrobcom kríža bol kamenár František Růžica zo Bzenca (Ferenc Růžica Bzenec – Morava.).

Na tomto mieste existoval kríž už v 1. polovici 19. storočia. Je zakreslený na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska. Mlyn, prípadne majer, mal vtedy prívlastok Brunowský.

 

Na památku ku

Cti a chvale Boží

venovali manželia

Jakub a Maria

KLENA

roku 1905