Štefanov - Kalvária (1921)

Na cintoríne v obci sa nachádza pseudoklasicistická Kalvária z roku 1921. Letopočet je vyrytý naspodu v tvare L. P. 1921. Je to pekná remeselná práca firmy A. LOOS z Brna, ktorej signatúra je ešte čitateľná. Pod krížom sú vsadené dve kamenné tabule, jedna s textom modlitby a nižšie položená s menami zakladateľov, ktorými boli dva manželské páry.

 

O Ježišu Kriste, Pane milosrdenstva

Tys povedal, že svätá a spasiteľná

myšlienka je modliť sa zomrelých.

Odporúčáme Tebe rodičov, bratov,

sestry, priateľov a našich bojovníkov,

ktorý stohoto sveta zošli. Skrze tvojich

Svätých päť rán odpusť im všetky

Viny a bolästy, aby z Očistového plameňa

vyslobodený boly na prímluvu Panny

Márie a Svätého Jána. Buď milostivý

Pane a priveď ich do života Večného Amen.

 

Obetovali Za duše v očisti

Manželé

     IGNÁC POLÁK    

    a manželka  

     MARIA rod. HIŽA    

VAVRINEC GOZORA

a manželka

ANNA rod. OVEČKA