Sobotište - misijný kríž

Pri vchode do rímsko-katolíckeho kostola v Sobotišti je drevený misijný kríž. Nápis z plechových litier zaznamenal dva letopočty 1936, 1946.

 

SV. MISIE 1936 – 1946