Sobotište - kríž (1801) pri kostole

V obci pri rímsko-katolíckom kostole je kamenný kríž s pylónom rovnakej výšky ako podstavec alebo samotný kríž. Dookola spodku podstavca (minimálne na dvoch stranách) je latinský nápis. Zozadu je vyrytý letopočet založenia 1801. Kríž vykazuje čiastočnú podobnosť s krížom pri kostole v Prievaloch, ktorý je tiež z roku 1801.
Pôvodné miesto kríža bolo pri kaštieli. Na internetovej stránke www.obecsobotiste.sk je publikované jeho foto z tohto obdobia. Ku kostolu ho premiestnili asi v 2. polovici 20. storočia.
P. Hallon spomenul ústnu tradíciu, podľa ktorej pri kríži pred kaštieľom skladali Habáni z obce spoločnú slávnostnú prísahu jezuitskému pátrovi Jozefovi Heinrichovi. Páter Heinrich viedol v 2. polovici 18. storočia v Sobotišti z poverenia Márie Terézie dlhodobú misiu na konverzii Habánov na katolícku vieru.

 

Pavol Hallon: Rekatolizácia sobotištských Habánov, in: Naše Záhorie 3/1994, str. 6-8; (Pozn.: Páter Heinrich by mal byť pochovaný v Sobotišti pred habánskou kaplnkou, ktorú dal rozšíriť a pre ktorú zložil v roku 1804 základinu, Hallonova zmienka o prísahe pri kríži by preto časovo korešpondovala.)