Smrdáky - kríž (1899, 2009) na cintoríne

V roku 2009 bol na cintoríne osadený nový ústredný kríž (5 m) od akademického sochára Milana Flajžíka. Práca na dubovom kríži, ktorý váži asi 600 kilogramov, mu trvala dva mesiace. Dal ho postaviť obecný úrad obce po iniciatíve starostky Emílie Pavlíkovej a nahradili ním starší drevený kríž. Na kríži sú okrem obecného erbu biblické výjavy, ktoré sochár vyberal po konzultácii s koválovskym farárom Vladimírom Banským. Okrem štandardných kresťanských atribútov je na kríži výjav prvého hriechu, desatora na kamenných tabuliach, anjela s Veronikinou osuškou... Kríž vysvätil 31. októbra koválovský farár Vladimír Banský.

Cintorín bol založený koncom 20. rokov 19. storočia. Gbelský farár a dekan Kuna 23. júla 1889 vysvätil kríž, ktorý na cintoríne postavili z milodarov veriacich. D roku 2009 bol na cintoríne jeden z jeho nástupcov, jednoducho vyrezávaný drevený kríž (viz foto), z ktorého korpus Krista preniesli na nový Flajžíkov kríž.

 

M. Kovaríková: Sochárčina ako pohladenie na duši (28. 10. 2009), in: www.zahorak-noviny.sk

Martin Hoferka: Z cirkevných dejín obce, in: Smrdáky – Z kultúrneho dedičstva, Smrdáky – Skalica 2011, str. 20, 21