Smolinské - misijný kríž (1949)

Na fasáde kostola v obci je pripevnený drevený misijný kríž. Bol vztýčený pravdepodobne pri misiách v roku 1949, svedčil by o tom nápis z plechových litier na ramenách kríža v tvare SV. MISIE: 1949. Pod nápisom pripomínajú ďalšie dve misie oválne tabuľky s letopočtami 2000 a 2010.