Smolinské - kríž na cintoríne

Na cintoríne v obci je drevený ústredný kríž bez datujúcich nápisov. Je jednoduchého tvaru, zhora oplechovaný, s veľkým korpusom Krista. Je ukotvený na železnom nosníku, zapustenom do betónovej podlážky.