Smolinské - kríž (1949) misijný

Na fasáde kostola v obci je pripevnený drevený kríž na pamäť misií, ktoré sa v obci konali. Bol vztýčený pravdepodobne pri misiách v roku 1949, svedčil by o tom nápis poskladaný z plechových litier na ramenách kríža (SV. MISIE: 1949). Pod nápisom pripomínajú ďalšie dve misie oválne tabuľky s letopočtami 2000 a 2010.