Smolinské - kríž (1913) za obcou

Za obcou pri ceste do Stráží je v kovanej ohrádke kamenný kríž z roku 1913. Podľa vytesaného zakladateľského nápisu ho dali postaviť bratia Ján a Karol Jurkovič. Na spodnom kubuse sprava je kamenárska signatúra: A. LOOS. BRNO.

 

Velebí ťa duša má aby bolo spaseňá.

 

Ke cti a chvále

Božej

venovali dva bratri

JAN a KAROL

JURKOVICS

L. P. 1913.