Smolinské - Kalvária (1791-1792)

Pri kostole v obci sa nachádza kamenná Kalvária. Nápis, vyrytý do podstavca vzadu, okrem iniciál zhotoviteľov uvádza letopočet 1792. Z chronogramu latinského nápisu na čele podstavca možno vyčítať rok 1791. Kalváriu tvorí ústredný kríž s Kristom a na samostatných podstavcoch umiestnené sochy Panny Márie a sv. Jána Evanjelistu. Tieto sochy sú v porovnaní so sochou Krista o čosi menšie.

Kalváriu dala opraviť Rímskokatolícka farnosť Smolinské v roku 1999 z prostriedkov po pozostalosti Štefánie Hawrylukovej, rod. Maderičovej, občianky USA a smolinskej rodáčky.* Je škoda, že Kalváriu si nevšimli tvorcovia súpisu Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku, Bratislava  2002.

 

MORTVVS EST

PRO NOBIS CRV

CIFIXVS FI

LIVS DEI

 

ANO PO

A   N

K   C

1792

* www.smolinske.sk