Senica - kríž (1928?) na cintoríne v Kunove

Na cintoríne v senickej mestskej časti Kunov je drevený ústredný kríž bez nápisov ukotvený v betónovej podlážke. Tvarom tesárskej úpravy ramien je zhodný s krížom za priehradou pri ceste do Sobotišťa, ale ani ten nie je datovaný. Ku krížu by sa mohli vzťahovať nasledujúce dve udalosti.

Cintorín bol vysvätený 17. apríla 1898, ale v podstate išlo asi len o rozšírenie evanjelického cintorína aj pre katolíkov, ktorí mali svoj cintorín dovtedy na náprotivnej strane cesty.* Nevedno, či by kríž bol z tej doby.

V. Jamárik napísal, že v roku 1928 popri väčšej úprave priestoru cintorína si katolíci kúpili drevenú sochu Krista od majstra Hubáňa z Bratislavy a tú potom dali na kríž na cintoríne. Neskôr, už asi poškodenú, ju premiestnili do zvonice, kde ju znovu objavili v roku 1987 a po oprave ju tam aj vystavili.**

 

* Martin Braxatoris: Historia cirkve evanjelickej a. v. senickej, Myjava 1922, str. 115; Vladimír Jamárik: Kunov 555 rokov, Senica 2007, str. 22;

** Vladimír Jamárik: Kunov 555 rokov, Senica 2007, str. 40, 46