Senica - kríž (1914) v obci

V senickej časti Sotina je poškodený kríž z roku 1914. Podľa zakladateľskej kamennej tabuľky ho dala postaviť rodina Martina Remešica. Kríž stál v dobe vzniku za Sotinou pri ceste do Kunova. Dnes na ňom chýba samotná krížová nadstavba.

 

KRIŽ TVOJHO VELEBA

NECH MA VEDE DO NEBA

V ŽITA MOJHO TAŠKICH BOJACH

NEZABUDNEM NA TEBA.

Venovali

MARTON REMEŠIC

a rodina L. P. 1914.