Senica - kríž (1864) za obcou

   Za mestom v chotári Sotiny pri ceste do Rybiek je vysoký kamenný kríž. Svedčí o tom zakladateľský nápis, vyrytý zozadu podstavca, podľa ktorého dal kríž postaviť Pavel Svatý v roku 1864.

Nápisy na kríži sú obtiažne čitateľné, preto ich záznam považujte len za prepis do viac-menej spisovnej slovenčiny.

 

Spredu:

NENI SPASENIA

DUŠE ANI NÁDEJE

ŽIVOTA VEČNÉHO

JEDINE V KRÍŽI

 

Zozadu:

VYSTAVIL

NA ČESŤ

BOHA KRISTA JEŽIŠA

PAVEL SVATÝ

1864