Senica - kríž (1802) na sotinskom cintoríne

Po masívnej výstavbe v Senici zostal sotinský cintorín zachovaný už len ako lapidárium. Ústredný kríž cintorína má zachovalé sochy Krista aj Panny Márie. V spodnej časti podstavca je zaznamenaný letopočet s iniciálami, ktorý je pravdepodobne rokom vzniku kríža: C 1802 K. V publikáciách venovaných Senici sa k sotinskému cintorínu sa vzťahuje údaj o jeho založení v roku 1863 a v nasledujúcom roku na ňom mali vztýčiť kríž. Ťažko bez dohadov zosúladiť tieto letopočty. Podľa máp je cintorín na mieste, ktoré bolo označené krížom, aspoň sto rokov pred rokom 1863.