Sekule - kríž (1921) v obci

   V obci pred domom č. 21 je kamenný kríž v kovanej ohrádke. Bol postavený v roku 1921 na mieste nešťastia, o ktorom Š. Zajíček uviedol, že tu bol zastrelený asi omylom Jozef Zajíc, mládenec z Moravského Svätého Jána, ktorý bol v Sekuliach na zábave.*

Na kríži bol ešte v roku 2008 medailón s fotografiou mládenca. Kríž je signovaný výrobcom (DVORAK BŘECLAV).

Nápis vytesaný v kartuši podstavca:

Ku cti a chvále

Božej založila

tento posvätný Križ

vdova ANNA ZAIC

rod. HAJDIN

na pamiatku svojho syna

mladenca JOSEFA

 Nápis pod kartušou:

ktorý od svojej matky horko oplakávaný

na tomto mieste nevinnou smrťou zomrel

R. P. 1921

 

* Štefan Zajíček: Stavebné pamiatky, in: Sekule (ed. M. Zajíčková, V. Drahošová), Skalica 2002, str. 75