Sekule - kríž (1919) na cintoríne

Na cintoríne v obci je ústredný kríž z roku 1919. Letopočet je zaznamenaný v krátkom nápise v spodnej časti kríža.

 

Lahké odpočinutie daj im Pane!

Postaven 1919