Sekule - kríž (1897) pri kostole

K fasáde kostola v Sekuliach je pripevnený kríž z roku 1897. Je z tvrdého kameňa na niekoľkostupňovom nosnom kubuse. Priestor na stene okolo kríža je upravený na spôsob slepého portálu. Do kartuše podstavca je vyrytý zakladateľský nápis. Obdobne je k fasáde kostola umiestnený aj kríž v Moravskom Svätom Jáne, aj keď v skromnejšom prevedení.

 

K úcte božej

založili manželia

STERMENSKY

PETER a MARIA

rodená Krajčír

1897.