Sekule - kríž (1846) za obcou

Za obcou pri ceste do Kútov je kamenný kríž z roku 1846. Okolo neho je pomerne rozľahlá drevená ohrádka. Kríž je zachovalý, v nápise zozadu sú zaznamenané jeho posledné opravy. Na podstavci je dnes nápis s menom zakladateľa (Založil Michal Dobša r. 1846), ale nápis v pôvodnejšom znení zaznamenal Š. Zajíček (Z vďaky Bohu venuje Michal Dobša s manželkou r. 1846).*

Nápis zozadu:

OBNOVENÉ

URBIARSKA

SPOLOČNOSŤ

v r. 1955

DPO SEKULE

v r. 1995

 

* Štefan Zajíček: Stavebné pamiatky, in: Sekule (ed. M. Zajíčková, V. Drahošová), Skalica 2002, str. 75