Sekule - kríž (1838, 1978) v chotári

V chotári obce pod osamelým orechom je železný kríž pravdepodobne z roku 1978. Tento letopočet bol farbou zaznačený na železnej tabuľke s iniciálmi zakladateľov kríža (J a A M 1978). Po roku 2009 na tabuľke pribudla informácia o renovácii, ktorá sa ale najviac prejavila na vyčistení okolia kríža od náletových drevín (J – A. M. 1978. FK – RE. 2009.). Kríž je dnes neďaleko križenia železničnej trate a diaľnice, ale v minulosti na mieste jeho predchodcu viedla dnes už nejestvujúca  poľná cesta z Moravského Svätého Jána do Borského Svätého Jura.

O staršom kríži Š. Zajíček uviedol, že ho v  roku 1838 dali postaviť predkovia rodiny Markovičovcov a teraz ho udržuje rodina Hušková.*

 

* Štefan Zajíček: Stavebné pamiatky, in: Sekule (ed. M. Zajíčková, V. Drahošová), Skalica 2002, str. 75